Precyzyjne sterowanie wtryskiem

Ново предложение : готови кримпнати кабели за ECUMASTER EMU

EMU wiring harness

Нашият кабелен сноп съдържа 43 кабела направени от широко използваните в автомобилната индустрия FLRY кабели (температурно стабилни до 105°C). Всеки кабел е с кримпнат накрайник и е с 2.5м дължина.

Подробно описание

  • 19 кабела @0.5 mm2 (20 AWG) ,
  • 12 кабела @ 0,75 mm2 (18 AWG),
  • 9 кабела @ 1 mm2 (17 AWG) – 6 специално за бобините
  • 3 кабела 1.5 mm2 (15 AWG)

Дата: 15.02.2013

 

 


AWESO Agencja Interaktywna

ECU MASTER